Slotenmaker DS Locks - slotenmaker van wacht!

Vervangen van sloten na inbraak?

Je komt thuis, de inhoud van de kasten ligt door de woonkamer verspreid, er zijn waardevolle spullen verdwenen, de achterdeur of het raam staat open,… Er is bij jou ingebroken. Wat is dat verschieten zeg.

Bel naast de politie ook meteen een slotenmaker om samen na te gaan hoe de inbrekers bij jou woning zijn binnengeraakt. Zodat je ook met een iets minder bang hart naar bed kan gaan wanneer je deur of slot hersteld achterblijft.

  1. Laat je sloten nakijken
  2. Laat beschadigde sloten herstellen
  3. Vraag raad aan een slotenmaker over inbraakpreventie
Vervangen van sloten na inbraak?

Laat je sloten nakijken

Vaak is het na een inbraak(poging) een reflex om je enkel te richten op de deur en het slot langs waar de inbrekers binnen zijn gekomen. Maar wanneer er een slot geforceerd of stuk is na een inbraak, laat je best al je sloten individueel nakijken door een professionele slotenmaker. Niet enkel het slot van de deur of het raam dat de inbrekers open gekregen hebben.

Ook wanneer er op het eerste zicht niks mis lijkt te zijn aan de andere sloten, is het toch aangeraden om ook deze grondig te laten nakijken. Soms kan er aan deze sloten ook intern geprutst zijn door de inbrekers.

Vervangen van sloten na inbraak?

Laat beschadigde sloten herstellen

Zowel de licht als zwaar beschadigde sloten dienen hersteld te worden. Deze functioneren echter niet meer naar behoren en kunnen geen optimale beveiliging meer bieden aan jouw woning. Laat het slot van de deur of het raam waarlangs de dieven je woning hebben kunnen betreden, zeker vervangen door een slot met een degelijke interne beveiliging.

Vervangen van sloten na inbraak?

Vraag raad aan een slotenmaker over inbraakpreventie

Bij het herstel van je sloten na een inbraak, is het verstandig om te vragen aan de slotenmaker welke nodige stappen je kan ondernemen om je huis beter te beveiligen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Je kan je bijvoorbeeld laten adviseren welke extra elementen er nodig zijn om de beschadigde/geforceerde deur van een steviger slot te voorzien. Of er nog andere mogelijkheden zijn aan jouw woning om de beveiliging te optimaliseren. Denk maar aan cilindersloten die beschermd zijn tegen allerhande inbraakmethoden of vensterslotjes op alle ramen die van buitenaf toegankelijk zijn.

Na een inbraak is het enorm belangrijk dat je je weer veilig kan voelen in je eigen woning of pand. Het is vaak een schokkende gebeurtenis. Wanneer je je sloten laat herstellen en nakijken door een professionele slotenmaker, ben je opnieuw zeker van een optimale, verbeterde beveiliging. Ook een gedetailleerde veiligheidsscreening, door een slotenmaker die weet welke beveiligingselementen zeer gunstig kunnen zijn, geeft een extra gerustheid.